czwartek, 10 października 2013

Typy budowy psychiki

Cyt. “
"Jest powiedzenie: “Wszyscy są ludźmi, ale nie każdy jest Człowiekiem!” A czym oni są? I kogo szukał Diogenes z latarnią w ręku chodząc po zatłoczonej Synopie ze słowami “Szukam człowieka”? W przeciwieństwie do innych gatunków biologicznych, psychika ludzka nie jest jednoznacznie zaprogramowana, i kształtuje się pod wpływem środowiska zewnętrznego i osobistego rozumu.
Psychika determinuje zachowanie człowieka i składa się z następujących elementów:
- Wrodzone instynkty i bezwarunkowe odruchy. (strzałki MF)
- Stereotypy, zwyczaje, tradycje, kultura.
- Własny rozum, ograniczony przez uczucia i pamięć.
- Intuicja w ogóle – po pierwsze, informacja, przychodząca z własnych nieświadomych poziomów psychiki, po drugie – przychodząca z kolektywnej psychiki, po trzecie, wytwór obsesji.
- Boże przewodnictwo w głównym nurcie Opatrzności – opiera się na podstawach poprzedniego, z wyjątkiem urojeń i obsesji.
Te składniki są u każdego indywiduum, lecz są rozmieszczone w różny sposób, generują różne typy psychiki. Dlatego przedstawiciel gatunku “człowiek rozumny” może mieć jeden z czterech podstawowych typów budowy psychiki.


Zwierzęcy typ budowy psychiki – Wszystko co robi takie indywiduum, ma na celu zaspokojenie instynktów i dążenie do przyjemności: seks, jedzenie, konsumpcja towarów bez umiaru. Często jest to agresywny, pasożytniczy, antyspołeczny typ, jemu wszystko i wszyscy są dłużni, ale on sam nic nikomu nie jest zobowiązany i niczego nie jest winien, dlatego pozostawia po sobie pasmo destrukcji.
Budowa psychiki biorobota “zombi” – w podstawie takiego zachowania leży zakodowane “sam sobie” lub narzucona kultura i społeczne automatyzmy, ma te same nawyki. Takie indywiduum opiera się na autorytecie wodza, pisarza, tradycji lub po prostu przyjmuje opinię większości. W przypadku dylematu “instynkty – przyzwyczajenia” zwyciężają przyzwyczajenia. “Zombi” odmawiają arbitralnych decyzji na rzecz starych przyzwyczajeń i norm kulturowych.
Demoniczna budowa psychiki. Jego nosiciele zdolni są siłą woli przekraczać instynkty i przyzwyczajenia, wyrabiając nowe sposoby zachowania. Uzyskując władzę nad społeczeństwem, demonizm żąda bezwarunkowego służby sobie, rodząc najbardziej wyrafinowane formy tłumienia innych. Demony mogą być jak indywidualni gospodarze, woląc wyodrębnione działania w korporacjach oraz uczestnictwo w każdej innej organizacji.
Ludzka budowa psychiki. Charakteryzuje się świadomością swojej misji – bycia namiestnikiem Bożym na Ziemi. Na Rusi od starożytności mawiali: “Żyj według sumienia!” Człowiek, żyjący według sumienia, szczerze wierzy Bogu i działa jako jego namiestnik w interesie całego społeczeństwa, a wskaźnikiem tych relacji stają się okoliczności, w których człowiek podlega zgodności z sensem swoich życzeń i zamiarów. Innymi słowy, człowiek wierzy Bogu a Bóg rozmawia z ludźmi językiem życiowych okoliczności.


Jeszcze jeden typ budowy psychiki ludzie stworzyli sami. Kolejna nienaturalność budowy psychiki kształtuje się kiedy indywiduum używa alkoholu, tytoniu i narkotyków. Prowadzi to do poważnych naruszeń: zaczynając od pracy organów a kończąc na intelekcie i przejawie woli. Przy tym ilość wypitego alkoholu lub innych trucizn nie odgrywa znaczącej roli, według człowieka rozumnego tłumienie swojej własnej woli i intelektu jest nie do przyjęcia w zasadzie na poziomie światopoglądu.


Typ budowy psychiki indywiduum może z czasem się zamienić. Cała wiedza i nawyki, które niesie osobowość, stają się “do-danymi” do typu budowy psychiki i same w sobie jej nie charakteryzują, tzn. indywiduum może być wybitnym profesjonalistą, mieć bogactwo i status w społeczeństwie ale może przy tym nie być rozwiniętym Człowiekiem. W naszej opinii – normalna ludzka budowa psychiki jest wtedy, kiedy wrodzone odruchy i instynkty stają się podstawą, na której powstaje rozumne zachowanie; normalne, kiedy intuicja pozostawia informację, którą można zrozumieć za pomocą intelektualnego działania. To znaczy, że dla ludzkiej budowy psychiki jest normalne, kiedy w jej hierarchii intuicja jest wyższa od rozumu, rozum wyżej od instynktów, a wszystko to razem zapewnia pozostawanie człowieka w harmonii z biosferą Ziemi, Kosmosem i Bogiem. Normą powinno być osiągnięcie indywidualnego ludzkiego typu budowy psychiki do początku młodości. Ale zazwyczaj to się nie zdarza z powodu błędów rodzicielskich i kulturowych społeczeństwa. Jednak dojrzewając i pojmując wady swojej moralności, człowiek jest zdolny przejść do dowolnego typu budowy psychiki ludzkiej.


Nieludzki typ budowy psychiki ludzi staje się praprzyczyną większości problemów społecznych, dlatego ich rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku osobowościowego charakteru wejścia większości ludzi na drogę człowieczeństwa.
Bóg – Hierarchicznie Najwyższe Wszechobejmujące Zarządzanie."

źródło : http://treborok.wordpress.com/typy-budowy-psychiki/